Category Archives: KURASA ZA MAISHA

Kila siku mpya kwenye maisha yako ni sawa na ukurasa mpya wa kitabu.
Kwa kila siku mpya unachagua ufanye nini na maisha yako.
Kupitia makala hizi za KURASA ZA MAISHA, utajifunza mambo muhimu ya kufanya ili uwe namaisha bora zaidi.
Makala hizi za kurasa zinakujia kila siku.

1875; Ni Kipi Unachoweza Kufanya…

By | February 18, 2020

Kuna mambo mengi hayaendi sawa duniani, nchini, kwenye jamii, kwenye kazi na hata kwenye familia yako. Mengi kati ya hayo yapo kabisa nje ya uwezo wako, hakuna namna unaweza kuyaathiri moja kwa moja. Na hivyo unabaki ukilalamika kuhusu mambo yanavyokwenda, ambapo siyo sawa. Kitu unachopaswa kujua ni kwamba, kulalamika hakujawahi (more…)

1874; Tengeneza Kabla Hujatumia…

By | February 17, 2020

Kanuni halisi za mafanikio zinaendana na kanuni za asili. Moja ya kanuni za asili ni kabla kitu hakijatumiwa, lazima kitengenezwe kwanza. Vitu huwa havitokei tu, vinafanyiwa kazi, vinatengenezwa kisha ndiyo vinatumiwa. Simba huwa halali tu halafu swala akajileta mwenyewe, anakwenda kuwinda mpaka anampata swala ndipo anakula. Asipowinda hapati swala na (more…)

1873; Mambo Matatu Magumu Kufanya, Lakini Yenye Thamani Kubwa…

By | February 16, 2020

Vitu rahisi kufanya havina thamani kubwa, hata kama vinatumia nguvu kubwa. Vitu vyenye thamani kubwa ni vile ambavyo ni vigumu kufanya. Chukulia kazi mbili, upasuaji wa ubongo na ubebaji wa mizigo sokoni. Ni kazi ipo inatumia nguvu nyingi kufanya? Jibu liko wazi, ni kubeba mizigo sokoni. Lakini ni ipi ngumu (more…)

1872; Hauna Udhibiti Unaofikiri Unao…

By | February 15, 2020

Tunaathiriwa na kushawishiwa zaidi na mazingira kuliko tunavyoweza kuamini na kukubali. Huwa tunafikiri maamuzi mengi tunayofanya ni kwa kufikiri sisi wenyewe, lakini siyo kweli, kwa sehemu kubwa tunafuata ushawishi wa mazingira na wale wanaotuzunguka. Tafiti zinaonesha kwamba kadiri bidhaa au huduma inavyokuwa karibu na sisi au tunavyoiona mara kwa mara (more…)

1871; Sifa Kuu Mbili Za Waliofikia Utambuzi Wa Juu…

By | February 14, 2020

Kuna kujitambua kwa kawaida (self-awareness), hapa ni pale unapojua madhaifu yako, uimara wako na kuweza kujiangalia wewe mwenyewe kama unavyoweza kumwangalia mtu mwingine. Unapofikia kujitambua huku, ni rahisi kuona makosa unayoyafanya na kuwa bora zaidi. Halafu kuna kujitambua kwa hali ya juu (self-actualization), hapa ni pale unapoenda juu zaidi ya (more…)

1870; Vita Isiyo Na Mwisho…

By | February 13, 2020

Ni vita ya kujitambua, kila wakati unafanya makosa fulani yanayotokana na kutokujitambua vizuri. Hivyo ukijiambia kwamba umeshajitambua, maana yake ni umekubali kushindwa vita hiyo. Unaweza kuona unafanya kitu sahihi, lakini kikawa siyo sahihi. Hii ni kwa sababu sisi binadamu tuna madhaifu makubwa mawili; Udhaifu wa kwanza ni ufahari au majivuno. (more…)

1869; Maamuzi Yoyote Ni Bora…

By | February 12, 2020

Maamuzi yoyote, yawe mazuri au mabaya, ni bora kuliko kutokufanya maamuzi kabisa. Usipofanya maamuzi, unabaki umekwama na hakuna matokeo yoyote unayopata. Unapofanya maamuzi na yakawa siyo sahihi, unakuwa umejifunza kipi sahihi na kipi siyo sahihi kufanya. Hilo litakunufaisha kwa sababu utaweza kufanya maamuzi bora. Ukifanya maamuzi na yakawa sahihi utapata (more…)

1868; Farasi Wa Kuchonga…

By | February 11, 2020

Farasi wa kuchonga anaweza kuwafurahisha watu kwa jinsi alivyochongwa vizuri, lakini kama unataka kwenda mahali na farasi, basi unahitaji farasi aliye hai, haijalishi anafurahisha watu au la. Kwenye maisha, kuna vitu vinatufurahisha, lakini haviwezi kutupeleka popote, tunafurahia kuviona, tunafurahia kuvifanya, tunafurahia kuvifuatilia na kuvizungumzia, lakini haviwezi kutupeleka popote. Kuanzia sasa (more…)

1867; Ana Laki Moja Kwa Ajili Yako…

By | February 10, 2020

Sababu kubwa inayopelekea watu kuahirisha mambo ni kwa sababu hawana uhakika wa matokeo wanayokwenda kupata. Pata picha unahitaji kuwatembelea wateja kuwaeleza kuhusu bidhaa au huduma yako, lakini huna uhakika kama watakubali na kununua au la. Unapoongea na wateja wachache na wakakuambia hapana, ni rahisi kuahirisha, kujiambia utaendelea siku nyingine na (more…)

1866; Aina Mbili Za Kuleta Mabadiliko Kwa Wengine…

By | February 9, 2020

Unapopanga kuingia kwenye biashara mpya au kukuza zaidi biashara unayofanya sasa, lazima kuna mabadiliko unapaswa kuyafanya kwa ajili ya wengine. Sasa kuna aina mbili za mabadiliko unayoweza kufanya. Aina ya kwanza ni kubadili namba ambavyo watu wamekuwa wanapata kile ambacho wanakitaka. Hapa hubadili wanachotaka, bali unabadili namna wanavyokipata. Unaweza kukiboresha (more…)